Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından Desteklenmiş, Geçmiş ve Devam Eden Projelerdeki Eksiklikleri 30/04/2021 tarihine kadar Teslim Etmeleri Gerekmektedir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiş, geçmiş ve devam eden projelerde; eksik ara rapor, sonuç raporu olan proje yürütücülerinin varsa bu eksiklikleri 30/04/2021 tarihine kadar EBYS sistemi üzerinden ve elden Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. Proje yürütücüleri tarafından, ilan edilen bu süre içerisinde teslim edilmeyen rapor, belge vb. eksikliklere ilişkin olarak proje protokolü ve yönerge hükümlerine göre işlem yürütülecektir. İlanen Duyurulur.
TR