Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Sonuç Raporlarının Teslimine İlişkin Duyuru

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiş projelerin sonuç raporlarının, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’nin 15. Maddesi’nde belirtilmiş hükümler çerçevesinde, Lisansüstü Tez Projeleri için Enstitü’nün belirlediği formatta basılı iki nüshasının, diğer proje türlerinde ise karton kapaklı ve ciltli iki nüshasının Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne teslim edilmesi 02/07/2021 tarihli ve 2021/5 nolu Komisyon kararı ile kabul edilmiştir. İlgililere duyurulur.
TR