Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Birim Hakkında

    Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’e  dayanılarak 17.10.2018 tarih ve 2018/4-2 numaralı Senato Kararı ile kabul edilen Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi doğrultusunda kurulmuştur.

TR