Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Dış Kaynaklı Projeler

Üniversitemiz Proje Koordinatörlüğü ve BAP Koordinasyon Ofisi, Üniversitemiz akademik ve idari personeli tarafından TÜBİTAK, Horizon 2020, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği Programları vb. ulusal ve uluslararası destek programlarına sunulmak üzere hazırlanan, gerek Üniversitemizin kurumsal sahipliğinde, gerek diğer kurumlarla işbirliği halinde, gerekse de bireysel olarak personelimiz tarafından yürütülmesi planlanan ve/veya yürütülen projelerin, fikir geliştirme, hazırlık, sunum, değerlendirme, uygulama, izleme gibi tüm aşamalarında etkin rol almaktadır.

Bu kapsamda başvuru yapılabilecek bazı kurumlara ait genel bilgiler aşağıdadır;

Üniversitemiz tarafından 2022 yılında sunulan ve yürütülen dış kaynaklı projelerin bilgileri aşağıdadır;

2022-Nisan Desteklenen Projeler
TR