Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Duyurular

Sonuç Raporlarının Teslimine İlişkin Duyuru

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiş projelerin sonuç raporlarının, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’nin 15. Maddesi’nde belirtilmiş hükümler çerçevesinde, Lisansüstü Tez Projeleri için Enstitü’nün belirlediği formatta basılı iki nüshasının, diğer proje türlerinde ise karton kapaklı ve ciltli iki nüshasının Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne teslim edilmesi 02/072021 tarihli ve 2021/5 nolu Komisyon kararı ile kabul edilmiştir. İlgililere duyurulur.

Proje Satın Alma İşlemlerine İlişkin Duyuru

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nce desteklenen projelerde satın alma talep dilekçesi ve eki belgelerle başvuru yapılmadan ve harcama yetkilisi tarafından onayı alınmadan proje yürütücüleri tarafından verilecek siparişlerden doğacak zararlardan proje yürütücüleri sorumludur.
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nde işlemleri yürütülen projelerin işleyişine ilişkin temel hususları içeren rehber Web sayfamız mevzuat menüsü başlığı altında yayınlanmıştır.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiş, geçmiş ve devam eden projelerde; eksik ara rapor, sonuç raporu olan proje yürütücülerinin varsa bu eksiklikleri 30/04/2021 tarihine kadar EBYS sistemi üzerinden ve elden Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. Proje yürütücüleri tarafından, ilan edilen bu süre içerisinde teslim edilmeyen rapor, belge vb. eksikliklere ilişkin olarak proje protokolü ve yönerge hükümlerine göre işlem yürütülecektir. İlanen Duyurulur. 29/03/2021
2021 yılı Haziran dönemi proje başvurularında, Lisansüstü Tez Projelerinin değerlendirilmesine öncelik verilmesi ve Yüksek Lisans Tez Projeleri için 7.500 TL ve Doktora Tez Projeleri için 15.000 TL üst destek tutarlarının belirlenmesine Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından karar verilmiştir. 29/03/2021
Bilimsel Araştırma Projeleri Haziran dönemi proje başvuruları 01/04/2021 ile 31/05/2021 tarihleri arasında alınacaktır. İlgililerin, yenilenen yönerge ve başvuru formlarıyla, başvurularını EBYS sistemi ve elden Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine iki takım dosya halinde, belirlenen süreler içinde eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir. 29/03/2021
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Rektörlük Binası Giriş Katında Kurulan Ofisinde (Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Bulunduğu Kat) Hizmet Vermeye Başlamıştır. 29/03/2021
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi 16/03/2021 tarihli Senato kararı ile güncellenerek yürürlüğe girmiştir. Birimimiz Web sayfası üzerinden yeni yönergeye ulaşılabilir. Haziran dönemi proje başvurularında yeni yönergeye bağlı kalınarak başvuru işlemleri yürütülmelidir. 29/03/2021
TR